2012.Biến đổi khí hậu và sinh kế ven biển

2012.Biến đổi khí hậu và sinh kế ven biển

Tác giả:

GS.TS. Trần Thọ Đạt

Ths. Vũ Thị Hoài Thu

Xuất bản bởi: Diễn đàn phát triển Việt Nam (VDF)

Năm xuát bản: 2012

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Giới thiệu

Bình luận từ Facebook

Phản hồi

Bài viết khác