Lượng giá tài nguyên và môi trường – Từ lý thuyết đến ứng dụng thực tiễn tại Việt Nam

2013.Lượng giá tài nguyên và môi trường – Từ lý thuyết đến ứng dụng tại Việt Nam

 

Tác giả:

TS. Đinh Đức Trường, Trường Đại học Kinh tế quốc dân

TS. Lê Hà Thanh, Diễn đàn phát triển Việt Nam & Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Xuất bản bởi: Diễn đàn phát triển Việt Nam (VDF)

Năm xuất bản: 2013

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Giới thiệu chung:

Năm 2013, VDF đã xuất bản ấn phẩm ‘Lượng giá Tài nguyên & Môi trường: Từ lý thuyết đến ứng dụng tại Việt Nam của các tác giả Đinh Đức Trường và Lê Hà Thanh. Ấn phẩm này là nỗ lực của VDF trong việc năng cao năng lực và thúc đẩy các hoạt động giảng dạy và nghiên cứu cũng như lồng ghép các vấn đề kinh tế trong quản lý tài nguyên và môi trường tại Việt Nam. Cuốn sách hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về lượng giá tài nguyên và môi trường (Chương 1-3), đồng thời tập hợp một số nghiên cứu điển hình (case study) của nhóm tác giả về lượng giá tài nguyên và môi trường tại Việt Nam trong thời gian qua (Chương 4-13). Cuốn sách cung cấp thông tin về giá trị của tài nguyên và môi trường đối với con người, minh họa các nguyên tắc về hành vi của con người đối với tài nguyên thiên nhiên và các phương pháp điều chỉnh cũng như thiết kế công cụ quản lý tài nguyên và môi trường. Các độc giả quan tâm có thể liên hệ với văn phòng VDF về ấn phấm.


Bình luận từ Facebook

Phản hồi

Bài viết khác