2014.Tiếp cận bẫy thu nhập trung bình – Một số gợi ý chính sách cho Việt Nam

2014.Tiếp cận bẫy thu nhập trung bình – Một số gợi ý chính sách cho Việt Nam

Nhóm tác giả:

Kenichi Ohno, Diễn đàn Phát triển Việt Nam (VDF); Viện Nghiên cứu Chính sách quốc gia Nhật Bản (GRIPS)

Phạm Hồng Chương, Trường Đại học Kinh tế quốc dân (NEU)

Lê Hà Thanh, Diễn đàn Phát triển Việt Nam (VDF); Trường Đại học Kinh tế quốc dân (NEU)

Phạm Thị Huyền, Diễn đàn Phát triển Việt Nam (VDF); Trường Đại học Kinh tế quốc dân (NEU)

Nguyễn Ngọc Sơn, Diễn đàn Phát triển Việt Nam (VDF); Trường Đại học Kinh tế quốc dân (NEU)

Nguyễn Thị Xuân Thúy, Bộ Công Thương (MOIT)

Xuất bản bởi: Diễn đàn Phát triển Việt Nam (VDF) & Trường Đại học Kinh tế quốc dân (NEU)

Năm xuất bản: 12/2014

Ngôn ngữ: Tiếng Việt và Tiếng Anh

Giới thiệu:

Tháng 11 năm 2014, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) và Diễn đàn Phát triển Việt Nam (VDF) đã xuất bản ấn phẩm ‘Tiếp cận bẫy thu nhập trung bình: Một số gợi ý chính sách cho Việt Nam’ do GS. Kenichi Ohno làm chủ biên. Ấn phẩm này là nỗ lực của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Diễn đàn Phát triển Việt Nam trong việc năng cao năng lực nghiên cứu, thúc đẩy các hoạt động giảng dạy cũng như lồng ghép các kết quả nghiên cứu trong hoạch định chính sách phát triển tại Việt Nam. Nhóm tác giả cho rằng Việt Nam đã rơi vào bẫy thu nhập trung bình hoặc đã cận kề bẫy thu nhập trung bình. Những nguyên do cho nhận định này cùng với các giải pháp để thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình được lý giải trong cuốn sách. Phần I của cuốn sách bàn về các vấn đề liên quan đến bẫy thu nhập trung bình trong bối cảnh của Việt Nam hiện nay. Phần II xem xét các chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam và một số nước Asean như Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Philippines và Myanmar. Phần III trình bày các chính sách về phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ và chính sách liên kết với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Philippines. Các độc giả quan tâm có thể liên hệ với văn phòng VDF về ấn phấm.

Bình luận từ Facebook

Phản hồi

Bài viết khác