Nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Đề tài “Nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp 
trên địa bàn tỉnh Ninh Bình”

Thời gian thực hiện: 2014-2015

Hiện trạng: đang tiến hành

Đơn vị thực hiện: Diễn đàn Phát triển Việt Nam, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình

Giới thiệu

Tiếp tục chương trình hợp tác với Trường ĐH Kinh tế Quốc dân và Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình, năm 2014, Diễn đàn Phát triển Việt Nam cũng được lựa chọn là đối tác chiến lược để thực hiện đề tài “Nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình” với mục tiêu tìm ra giải pháp để thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Để thực hiện mục tiêu trên, nhóm nghiên cứu đề tài đã thống nhất những việc cần làm liên quan tới (1) Làm rõ cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, các tiêu chí đánh giá và các nhân tố tác động; (2) Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; (3) Làm rõ các nguyên nhân, rào cản đối với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Bình luận từ Facebook

Phản hồi

Bài viết khác