Nghiên cứu đề xuất giải pháp marketing nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công tại Ninh Bình

Nghiên cứu đề xuất giải pháp marketing nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công tại Ninh Bình

Đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp marketing nhằm nâng cao chất lượng 
dịch vụ hành chính công tại Ninh Bình”

Thời gian thực hiện: 2013-2014

Hiện trạng: đã hoàn thành

Đơn vị thực hiện: Diễn đàn Phát triển Việt Nam, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình

Giới thiệu

Trong khuôn khổ hợp tác giữa VDF, NEU và Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình, năm 2013, VDF đã tham gia thực hiện đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp marketing nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công tại Ninh Bình” với mục tiêu tìm ra cơ chế và giải pháp marketing ứng dụng vào hoạt động cung cấp dịch vụ hành chính công tại Ninh Bình, xây dựng một chính quyền hành chính Ninh Bình gần dân, do dân và vì dân.

Sau 2 năm thực hiện, ngày 18/12/2014, VDF đã cùng với các thành viên của Trường ĐH Kinh tế Quốc dân bảo vệ thành công kết quả nghiên cứu đề tài với kết quả xuất sắc. Cơ quan giao đề tài đánh giá cao kết quả nghiên cứu và tin rằng, việc ứng dụng những đề xuất giải pháp sẽ giúp nền cải thiện nền hành chính tại Ninh Bình.

 

Kết quả: 01 báo cáo tổng hợp, 01 báo cáo khảo sát, 13 chuyên đề kèm theo

Bình luận từ Facebook

Phản hồi

Bài viết khác