2014.Tiếp cận bẫy thu nhập trung bình – Một số gợi ý chính sách cho Việt Nam

2014.Tiếp cận bẫy thu nhập trung bình – Một số gợi ý chính sách cho Việt Nam

Nhóm tác giả:

Kenichi Ohno (trưởng nhóm)

Diễn đàn Phát triển Việt Nam (VDF); Viện Nghiên cứu Chính sách quốc gia Nhật Bản (GRIPS)

Phạm Hồng Chương

Trường Đại học Kinh tế quốc dân (NEU)

Lê Hà Thanh

Diễn đàn Phát triển Việt Nam (VDF); Trường Đại học Kinh tế quốc dân (NEU)

Phạm Thị Huyền

Diễn đàn Phát triển Việt Nam (VDF); Trường Đại học Kinh tế quốc dân (NEU)

Nguyễn Ngọc Sơn

Diễn đàn Phát triển Việt Nam (VDF); Trường Đại học Kinh tế quốc dân (NEU)

Nguyễn Thị Xuân Thúy

Bộ Công Thương (MIT)

Xuất bản bởi: Diễn đàn Phát triển Việt Nam (VDF) & Trường Đại học Kinh tế quốc dân (NEU)

Năm xuất bản: 12/2014

Ngôn ngữ: Tiếng Việt và Tiếng Anh

 

Bình luận từ Facebook

Phản hồi

Tin tức khác