Chương trình buổi lễ giới thiệu sách

Chương trình buổi lễ giới thiệu sách

Chương trình buổi lễ giới thiệu sách

Ngày: 9 tháng 12 năm 2014    Thời gian: 16:00 – 17:45

Địa điểm: Phòng họp B, Gác 2, Nhà 10, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

TIẾP CẬN BẪY THU NHẬP TRUNG BÌNH – MỘT SỐ GỢI Ý CHO VIỆT NAM

Diễn đàn Phát triển Việt Nam, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Chủ biên: GS.TS. Kenichi Ohno

NXB Giáo dục Việt Nam, 2014

Thời gian

Nội dung

16:00-16:15

Đón khách

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Diễn đàn Phát triển Việt Nam (VDF)

16:15-16:30

Phát biểu chào mừng

Lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

 

Giới thiệu sách

 

16:30-17:10

Tiếp cận bẫy thu nhập trung bình – một số gợi ý cho Việt Nam

GS. Kenichi Ohno (VDF/GRIPS)

 

Trao đổi, thảo luận

 

17:10-17:30

Giải đáp thắc mắc và trao đổi cùng độc giả

GS. Kenichi Ohno (VDF/GRIPS)

17:30-17:45

Ký tặng sách và bế mạc

 

 

Lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân,                GS. Kenichi Ohno

Bình luận từ Facebook

Phản hồi

Tin tức khác