Hội thảo về thu hút các doanh nghiệp vừa và nhỏ Nhật Bản đầu tư vào các khu công nghiệp

Hội thảo về thu hút các doanh nghiệp vừa và nhỏ Nhật Bản đầu tư vào các khu công nghiệp

Vào ngày 22/06/2011, VDF, JICA và Bộ Công Thương đồng tổ chức buổi hội thảo về thu hút các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) Nhật Bản đầu tư vào các khu công nghiệp nhằm phát triển những ngành công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam. Hội thảo bắt đầu với phần thuyết trình của bà Nguyễn Thị Thu Hương, phó tổng giám đốc khu công nghiệp Kinh Bắc, giới thiệu về khu công nghiệp Quế Võ và khu công nghiệp về công nghiệp hỗ trợ Việt Nam - Nhật Bản. Hai bài thuyết trình tiếp theo được trình bày lần lượt bởi ông Kyoshiro Ichikawa (IBC) và ông Ryoichi Nakagawa (BTD Nhật Bản), thảo luận về những cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Nhật Bản khi đầu tư vào các ngành công hỗ trợ tại Việt Nam. Nguyễn Thị Xuân Thuý (VDF) trong bài thuyết trình thứ tư đã cung cấp những giả pháp tốt nhất trong việc thu hút đầu tư của SME tại Châu Á, bao gồm khu công nghiệp Âmta Nakorn và công viên khoa học Hsinchu. Buổi hội thảo đã dưa ra thông điệp: nhằm thu hút các doanh nghiệp SME Nhật Bản, các khu công nghiệp nên áp dụng những giải pháp tốt nhất nhằm tăng cường tính hấp dẫn và khả năng tiếp cận thị trường, thông tin về thị trường địa phương và các dịch vụ sau đầu tư nên được cải thiện, ngoài các hình thức khuyến khích đầu tư, chính phủ cũng nên đảm bảo những dịch vụ hỗ trợ thích hợp và  chính sách quản lý có tính thu hút. KBCSlides (PDF17MB)IBCSlides (PDF223KB),BTDSlides (PDF1.4MB)VDFslideV (PDF6MB) VDFslideE (PDF6MB)

Bình luận từ Facebook

Phản hồi

Tin tức khác