Giới thiệu

Diễn đàn Phát triển Việt Nam

Địa chỉ: số 25 Ngõ Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại : 84-4-39362633; Fax: 84-4-39362634

Email: hellovdf@vdf.org.vn Website: vdf.org.vn


 

Bản đồ

 


 

Giới thiệu chung

Diễn đàn Phát triển Việt Nam (gọi tắt là VDF) được thành lập vào năm 2004 trong khuôn khổ Dự án hợp tác nghiên cứu giữa Viện Nghiên cứu chính sách quốc gia Nhật Bản (GRIPS) và trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU).
VDF hướng tới mục tiêu đổi mới phương pháp nghiên cứu và phổ biến thành quả khoa học giúp cho quá trình hoạch định chính sách. Để làm được điều đó, chúng tôi mong muốn huy động những tài năng trẻ của Việt Nam.
VDF tạo cầu nối giữa hoạt động nghiên cứu khoa học thuần túy và việc hình thành các chính sách của các bộ ngành Chính phủ. Chúng tôi xây dựng những mạng lưới mở, qua đó các nahf nghiên cứu và lãnh đạo Việt Nam có thể gặp gỡ, trao đổi và trợ giúp lẫn nhau.
VDF khởi xướng và phối hợp các hoạt động nghiên cứu vè phát triển Việt Nam. Chúng tôi cũng sẵn sàng xuất bản các công trình nghiên cứu xuất sắc của các học giả và tổ chức bên ngoài VDF.
VDF là một tổ chức học thuật. Giai đoạn 1 của dự án (trong khuôn khổ chương trình COE21) kết thúc vào tháng 3/2008. Giai đoạn 2 (chương trình COE toàn cầu) được triển khai đến tháng 3/2013. Diễn đàn duy trì hoạt động trong cả hai giai đoạn nhờ nguồn kinh phí do Chính phủ Nhật Bản tài trợ.

Thông điệp từ Giám đốc dự án
GS.TS. Kenichi Ohno, Giám đốc dự án, đại diện của GRIPS: "Tôi bắt đầu nghiên cứu kinh tế Việt Nam từ năm 1995 và cho đến bây giờ có thể kết luận rằng, đất nước các bạn mới chỉ huy động được một phần nhỏ trong tiềm năng lớn lao của mình. Vì vậy, đổi mới chính sách là cần thiết để giải phóng sức phát triển của Việt Nam. VDF được thành lập chính là phục vụ mục đích đó."
GS.TS. Trần Thọ Đạt, Giám đốc dự án, Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế quốc dân: "Trường Dại học Kinh tế quốc dân đang phấn đấu trở thành trường đại học trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực bao gồm giảng dạy, nghiên cứu và đề xuất các chính sách phát triển kinh tế xã hội. Diễn đàn Phát triển Việt Nam là một mô hình thành công về hợp tác nghiên cứu giữa trường và GRIPS. Tôi hy vọng VDF sẽ cón những đóng góp hữu ích vào sự phát triển của đất nước, đặc biệt trong điều kiện Việt Nam đang nỗ lực hội nhập quốc tế".
Năm 2013, VDF thay đổi phương châm hoạt động, từ một đơn vị nghiên cứu trường đại học được tài trợ bởi Chính phủ Nhật Bản sang một tổ chức nghiên cứu và tư vấn với nhiều nguồn tài trợ độc lập khác nhau. Mục tiêu của VDF bao gồm việc giới thiệu các công cụ nghiên cứu mới và có tính tương tác, phổ biến các kết quả nghiên cứu về tác động chính sách và đào tạo các nhà nghiên cứu Việt Nam trong bối cảnh thực tiễn của việc thiết kế và thực hiện chính sách.


Các hoạt động chủ yếu

  • Đối thoại chuyên sâu với các nhà hoạch định chính sách và nghiên cứu viên
  • Tổ chức hội thảo, thuyết trình và các cuộc thảo luận mở
  • Xuất bản sách, tờ rơi, nghiên cứu chính sách và các bài thảo luận
  • Phổ biến và trao đổi thông tin qua trang web
  • Tổ chức các hội nghị
  • Các bài báo và các cuộc phỏng vấn trên báo chí